Hvem er jeg

Jeg er uddannet landskabsarkitekt, cand.hort.arch. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu Det biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som landskabsarkitekt i Gladsaxe og Rødovre.

 

Kontakt: Merete Hauge Lak
Email: mail@mhlak.dk
Tlf: 50 44 51 40

Merete Hauge Lak