SIKKERHEDSINSPEKTION AF LEGEPLADSER

Hvad er en sikkerhedsinspektion

På en sikkerhedsinspektion foretages en visuel gennemgang af legeredskaber og faldunderlag og der foretages tests med testværktøj for at efterprøve og vurdere, om legepladsen overholder de gældende danske og europæiske sikkerheds-standarder DS/EN 1176.

Efter inspektionen fremsendes en skriftlig rapport med gennemgang af legepladsen, med billeder og beskrivelser af de eventuelle problemer.

Hvem er jeg

Jeg er uddannet legepladskonsulent på Teknologisk Institut og er certificeret legepladsinspektør gennem BULP (Brancheforeningen for uvildige legepladskonsulenter og legepladsinspektører).

Jeg er medlem af brancheforeningen BULP, som fører løbende kontrol med mine inspektionsrapporter.

Herudover er jeg uddannet landskabsarkitekt, cand.hort.arch., og har arbejdet i Gladsaxe og Rødovre kommune med projektering og renovering af legepladser.

Kontakt: Merete Hauge Lak
Email: mail@mhlak.dk
Tlf: 50 44 51 40

Priser

Nedenstående priser er for en hovedinspektion (bør foretages en gang årligt).

Et enkelt redskab, f.eks. et gyngestativ med to gynger, udgør en enhed.

Et sammensat redskab består af et antal enheder. En enhed på redskabet kan f.eks. være et legetårn, et klatrenet, en rutsjebane, en hængebro mv.

Ved mere komplekse legeredskaber, hvori der f.eks. indgår tredimensionelle klatrenet, foretages en vurdering af antallet af enheder.

Priserne er eksklusiv moms.